Marc Moonen

Marc Moonen

Functie:
Keyplayer bij Kwirkey

Organisatie:
Kwirkey

Met meer dan 20 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche ben ik een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeer- en mobiliteitsadviezen en –trajecten/projecten. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houd ik me bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, kantgedrag en duurzaamheidsvraagstukken.
In de loop der jaren heb ik een groot relatienetwerk opgebouwd bij exploitanten, leveranciers, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en gemeenten. Daarnaast ben of was ik nauw betrokken bij vakinhoudelijke commissies, zoals bij Vexpan, Parkeer24 en BREEAM.
Als betrokken partner denk ik graag mee. Goede afstemming en goed advies zorgen voor het juiste eindproduct. Mijn motto: parkeren moet uitlegbaar zijn. Kernwoorden: klanttevredenheid, samenwerken, doelgericht, betrokken, enthousiast en efficiënt.

Social Media

Linkedin   

« Naar het overzicht

Terug naar boven