Leiden maakt werk van autoluw centrum

Leiden maakt werk van autoluw centrum

De gemeente Leiden heeft onlangs de nieuwe parkeervisie 2020-2030 vastgesteld. Om de dichtbebouwde stad leefbaar, bereikbaar en gastvrij te houden zijn keuzes noodzakelijk. Een van de keuzes is het autoluw maken van het centrum. Thomas Koorn komt er alles over vertellen tijdens het digitale Parkeerbeheer Congres op 3 november. Zijn collega Dennis Bruin sprak erover met het vakblad MobiliteitsPlatform.

Met oog voor de verschillende leefgebieden in de stad kiest Leiden voor maatwerk bij autoparkeren. Elk leefgebied kent een eigen pakket aan maatregelen, dat aansluit op de specifieke wensen en knelpunten in de wijk. “Zo sturen we aan op minder geparkeerde auto’s op straat door beter gebruik van gemeentelijke en particuliere parkeergarages, zowel in het centrum als daarbuiten. Om de  binnenstad goed bereikbaar te houden voor de auto verkennen we samen met onze stadspartners de mogelijkheden van mobiliteitshubs en transferia”, zo staat er in de parkeervisie.

De stad met historisch centrum groeit nog steeds en dat brengt uitdagingen met zich mee. Het stijgende autogebruik en het feit dat er tot 2030 8.500 woningen en 2.700 studentenwoningen bijgebouwd moeten worden, zorgen ervoor dat veranderingen noodzakelijk zijn. “We willen de schaarse ruimte in onze stad inzetten voor een fijne woonomgeving en om schone lucht, een gezond economisch klimaat en extra woningen kunnen realiseren. Om Leiden prettig, leefbaar en bereikbaar te houden krijgt duurzaam en schoon vervoer ruim baan en de auto een minder prominente rol”, zegt Dennis Bruin, parkeermanager van de gemeente Leiden. “Met het nieuwe parkeerbeleid willen we Leiden toekomstbestendig maken, en nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers.”

Leefbaarheid

Zonder ingrijpen komt de leefbaarheid van de stad in het gedrang. Parkeren wordt gezien als een van de knelpunten. Bijbouwen van nog meer parkeergarages of opofferen van de schaarse openbare ruimte voor parkeerplaatsen is onwenselijk. Doel van de nieuwe parkeervisie: de juiste parkeerder op de juiste plek. “We zijn bijvoorbeeld druk bezig met de invulling van de autoluwe binnenstad. Wij willen het autogebruik in ons historisch centrum sowieso zo min mogelijk faciliteren. Wij geven de voorkeur aan andere modaliteiten”, zegt Bruin. “In de binnenstad parkeren bezoekers in de parkeergarages en bewoners met vergunning op straat. Dit voorkomt zoekverkeer en levert extra openbare ruimte voor de noodzakelijke vergroening op.” 

Oplossingen

Verschillende problemen worden aangepakt met het nieuwe parkeerbeleid. Bruin: “Wij zagen en hoorde van ontwikkelaars dat bij nieuwbouw veel parkeerplaatsen werden vereist op eigen terrein. Ontwikkelaars bouwden vervolgens dure parkeervoorzieningen die beperkt gebruikt werden omdat parkeren in de omgeving gratis of goedkoper was dan in de parkeervoorziening die ervoor gebouwd was. Naast het feit dat de schaarse openbare ruimte nog drukker werd, bleven er parkeervoorzieningen leeg staan. De oude parkeernormen zouden de bouw van de nieuwe woningen kunnen stagneren of zelfs onmogelijk maken. Bij de nieuwe parkeernormen – per functie van het gebouw en leefgebied in de stad – worden minder parkeerplaatsen vereist. Bovendien zijn in het nieuwe parkeerbeleid prikkels ingebouwd voor bewoners om wél een parkeerplaats onder of bij het gebouw te huren óf om af te zien van een auto. Want Leiden is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer en kent een hoog fietsgebruik.”
Leiden maakt werk van autoluw centrum

Langparkeren voor bezoekers van de stad moet in de toekomst in een van de parkeergarages of op afstand, in een mobiliteitshub. “We momenteel kansrijke locaties”, zegt Bruin. “Waar moet een mobiliteitshub aan voldoen en welke voorzieningen moeten er aanwezig zijn, dat zijn vragen die we nu onderzoeken. Ik denk dat er uiteindelijk zeker één locatie als mobiliteitshub wordt ingericht. We kijken met name naar gebieden dicht bij de snelweg of provinciale weg.”  Het straatparkeren zal in verhouding duurder worden dan het parkeren in een van de parkeergarages. “Parkeren op straat wordt 30 cent per uur duurder in zowel 2021 als 2022. Hiermee ontstaat er ruimte op de straten voor de bewoners. Maar ook zij en vooral de nieuwe bewoners en werknemers krijgen te maken met scherpere vergunningeisen. Het aantal vergunningen wordt beperkt en de kosten van de tweede of derde bewonersparkeervergunning gaan omhoog”, vertelt Bruin. 

In het centrum worden de meeste parkeerplaatsen op straat gefiscaliseerde vergunninghouders-plaatsen waar alleen met een parkeervergunning of een dagkaart kan worden geparkeerd. Een uitzondering is er voor de bezoekersaantrekkende locaties, zoals winkelstraten. Hier wordt kortparkeren mogelijk gemaakt door een maximale parkeerduur van één uur in te stellen, waar vergunninghouders niet mogen staan. Hiermee komen deze parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van de stad en blijven winkels goed bereikbaar. De gemeente heeft veel contact gehad met de ondernemersvereniging om draagvlak te creëren voor de maatregel. Bruin: “Ondernemers zijn soms bang inkomsten te verliezen door het invoeren van kortparkeren in het centrum. Hoewel ‘een handvol’ bedrijven een lobby hebben gevoerd tegen deze visie, hebben we gemerkt dat er ook draagvlak is voor de nieuwe parkeervisie.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven