Zwolse parkeerdata zorgt voor beter beeld van de totale mobiliteit

Zwolse parkeerdata zorgt voor beter beeld van de totale mobiliteit

Hans Schoolderman is adviseur parkeren bij de gemeente Zwolle. Tijdens het Parkeerbeheer Congres geeft hij een sessie waarbij de digitaliseringsslag van de gemeente Zwolle centraal staat. We blikken alvast vooruit. “We hebben door de parkeerdata meer inzichten gekregen. We krijgen een beter beeld van de totale mobiliteit in de stad.”

In Zwolle is de gemeente vanaf 2012 begonnen met het digitaliseren van parkeren. Met name met het oog op een betere dienstverlening. “Inwoners moesten naar het gemeentehuis of per brief een vergunningsaanvraag indienen. Die belandde dan vaak eerst ook nog op de grote stapel. Dan kan veel sneller, vonden wij. We hebben toen een aanbesteding in de markt gezet voor een nieuw vergunningensysteem. De gemeenteraad was in 2014 nog geen voorstander om het parkeerticket volledig van de hand te doen. Het belparkeren en kentekeninvoer bij de parkeerautomaat is echter een stuk klantvriendelijker en vereist geen verdere fysiek parkeerrecht meer achter de voorruit.”

Een ander voordeel van digitaliseren is de informatie die je als gemeente verzamelt, zegt Schoolderman. “We hebben door de parkeerdata meer inzichten gekregen. Bijvoorbeeld over de parkeerduur en de woonplaats van de bezoeker (uiteraard geanonimiseerd) in combinatie met de uiteindelijke keuze voor parkeeraccommodatie. Deze informatie helpt ons verder bij het maken van beleid. We krijgen een beter beeld van de totale mobiliteit in de stad.”

Aandachtspunten

Schoolderman heeft een aantal aandachtspunten voor gemeenten die nog midden in de digitaliseringslag zit. Bezuinig vooral niet op communicatie is er één van. “Wij hebben een animatiefilm laten maken, mede gebaseerd op een filmpje van de gemeente Amsterdam waarin veranderingen ten aanzien van het parkeerbeleid werden uitgelegd. Dat was ook ons doel. Alleen ons filmpje was het nét niet. We ontvingen uiteindelijk veel negatieve reacties.” Daarnaast is het van belang dat je goed in de organisatie na gaat welke verschillende ict-systemen er al zijn, vertelt Schoolderman. “Zo moeten onze handhavers op dit moment met verschillende systemen werken, omdat wij vooraf niet goed gekeken hebben wat we al in huis hadden.”

Vroegtijdig anticiperen

Parkeerbeheer is meer dan het enkel draaiend houden van je parkeerinstallaties, vindt Schoolderman. “Parkeerbeheer van de toekomst is gericht op het vroegtijdig anticiperen op een bredere vraag dan alleen parkeren. Stel jezelf de vraag; hoe, waar en wanneer kunnen we met parkeren en mobiliteit bijdragen aan een leefbare en bereikbare stad met alle opgaven die op gemeenten af komen? Kijk daarbij ook om je heen naar je partners in de stad en ga de dialoog aan om toekomstbestendig te ontwikkelen en te beheren.”

Hans Schoolderman vertelt alle tips en aandachtspunten over digitalisering van parkeren tijdens zijn sessie op het Parkeerbeheer Congres. Bekijk het programma en meld je aan.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven