Op zoek naar de synergie tussen on-street en off-street parkeren

Op zoek naar de synergie tussen on-street en off-street parkeren

Mattias Rouw van Arvoo, hoofdsponsor van het Parkeerbeheer Congres, gaat tijdens zijn sessie op zoek naar de synergie tussen on-street en off-street parkeren.

Klassiek gezien lijken on-street en off-street parkeren twee verschillende werelden, met ieder hun eigen benaming en uitdaging. Dit komt omdat on- en off-street parkeren vaak door verschillende operationele partijen wordt uitgevoerd. Toch is deze tweedeling er niet in de beleving van de gemiddelde autogebruiker. Men wil gewoon de auto parkeren, het liefst zo dicht mogelijk bij de gewenste eindbestemming. Ook vanuit de gemeente vallen beiden termen onder die ene grote noemer van parkeerbeheer.

Dit leidt tot interessante vragen zoals: Wat zou er te winnen zijn als de data/informatie uit beide parkeerwerelden bij elkaar zou worden gebracht? Hoe zou dit praktisch te realiseren zijn? Welke analyses zouden er uit kunnen worden gevoerd en kunnen deze leiden tot een verandering in gemeentelijk parkeerbeheerbeleid? En niet geheel onbelangrijk: welke voordelen kan dit opleveren voor de parkeerder? Mattias Rouw van Arvoo zal er alles over vertellen tijdens zijn sessie.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven