LED-verlichting: bezint eer ge begint

De titel van deze parallelsessie is niet direct opbeurend maar wel heel belangrijk, geeft spreker Mari Oerlemans aan. “Het maken van een goed plan waarin alle aspecten zijn opgenomen is van groot belang om de overgang naar Ledverlichting tot een succes te maken. Degenen die eerder hun keuze puur op prijs hebben gebaseerd erkennen dat het draait om bezinnen voor beginnen.”

“Veel parkeervoorzieningen worden nu nog niet door Led verlicht”, vertelt Oerlemans. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat het vervangingsvraagstuk nog niet aan de orde is, het onduidelijk is wie de overgang naar Led moet organiseren of omdat de contractperiode van het beheer een korte periode behelst.

Maar inmiddels overwegen steeds meer eigenaren en exploitanten van parkeervoorzieningen over te stappen op Ledverlichting, waarbij de roep om de CO2 footprint te verkleinen en de energiekosten te verlagen een belangrijke rol spelen.
Om te komen tot een interessante businesscase moet er in de basis een goed plan liggen. Dat behelst behalve het investeringsvraagstuk, bijvoorbeeld ook het totale verlichtingsplan, de garantie op armaturen en het organisatorische vraagstuk.

Oerlemans neemt u mee in het volledige proces; van inventarisatie tot en met de oplevering. Zodat u een goed overzicht krijgt van alle facetten, dat duidelijk meer inhoudt dan het kopen van een paar nieuwe lampjes.