De privacywet: wat mag je nog met parkeerdata?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de privacywet, van toepassing. Voor veel gemeenten en bedrijven is het een veelkoppig monster dat heisa en gedoe oplevert.

Betekent de AVG dat niets meer mag en dat we de parkeerdata niet meer kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld parkeerdrukonderzoek of andere doeleinden? “Dat valt wel mee", zegt Toine Hitzert van Mistral Advocaten. “Ja, er zijn nu duidelijke spelregels voor het beschermen van de privacy. Maar binnen de kaders is er veel mogelijk. Net als voorheen.” De advocaat vervolgt: "Je moet nadenken over wat je vastlegt en hoe je dat doet. Als je daar helder beleid op voert dan is er weinig aan de hand.” Er gloort dus wel degelijk hoop aan de horizon.

In deze sessie zoomen Toine Hitzert en Björn van Eijk van Mistral Advocaten in op de vraag hoe de privacy en verkregen parkeerdata zich tot elkaar verhouden, wat je er mee kunt doen en binnen welke kaders dat moet.